Marianda MOYSON, Notaris te Kapelle-op-den-Bos

 

Marianda MOYSON

Notaris te Kapelle-op-den-Bos

 

Notaris Marianda Moyson

Acacialaan 37
1880 Kapelle-op-den-Bos
Tel. (015) 71.23.78
Fax. (015) 71.38.75

BV BVBA
BTW BE 0894367219
RPR Brussel
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

9 juli 2018

Indien één van de echtgenoten of wettelijk samenwonenden een huurovereenkomst ondertekent, zonder zijn partner met wie hij de gezinswoning zal delen, is de huurovereenkomst perfect rechtsgeldig. Er geldt een wettelijk vermoeden dat de huur aan beide echtgenoten (of wettelijk samenwonenden) toebehoort. De partner zal automatisch als medehuurder worden beschouwd. De huurovereenkomst zal bijgevolg ook zonder problemen geregistreerd kunnen worden. Bij een feitelijke samenwoning zijn de zaken minder vanzelfsprekend. Daar geldt het vermoeden niet. Enkel diegene die de huurovereenkomst tekent is in principe gehouden tot betaling van de huur, en enkel die persoon kan aangesproken worden door de verhuurder.

Vaak beslissen koppels samen te huren en ondertekenen ze beiden de overeenkomst. Dat heeft als voordeel dat de aansprakelijkheid “gedeeld” wordt. Voor de verhuurder kan dit wel parten spelen indien één van de huurders insolvabel wordt. Hij kan dan immers maar voor de helft van de huurprijs aankloppen bij de andere partner… Elke partner kan dan weigeren om de totaliteit van de prijs te betalen. Om dit te vermijden kan een eigenaar die, bijvoorbeeld, zijn appartement wil verhuren aan een jong koppel voor de zekerheid bedingen dat de huurders elk hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de huurlasten. Dit betekent dat de verhuurder elk van de partners kan aanspreken voor de gehele huurlast. 


Merk op dat de verplichtingen van de huurders blijven bestaan, zelfs indien één van hen het pand verlaat. Het einde van een relatie betekent uiteraard niet het einde van de huurplichten! Om de huurplichten te beëindigen moet er immers een opzegging  gebeuren. 

Feitelijk samenwonenden worden niet beschermd indien één van beide partners overlijdt. Indien de verhuurder enkel een huurovereenkomst had met de overleden partner, is de langstlevende slechts een “bezetter” en kan hij in principe geen aanspraak maken op de woning. Dit kan zware gevolgen hebben, vooral als de samenwonende partners jarenlang samen hebben geleefd. Elk de huurovereenkomst ondertekenen biedt meer veiligheid. 

Stap naar de notaris voor mij uitleg. Hij zal voor u alle mogelijkheden op een rijtje kunnen zetten! 

Bron: Fednot

2 juli 2018

Het Vlaams Gewest past sinds 1 juni 2018 en nieuw verlaagd registratietarief van 7% verkooprecht toe bij de aankoop van een enige eigen gezinswoning. Opgelet, niet elke aankoop valt dus onder dit verlaagd tarief. Tweede woningen, de aankoop van een grond, niet-gezinswoningen of een aankoop waarbij de koper al eigenaar is van een woning vallen in principe nog steeds onder het ‘gewoon’ tarief van 10%.

Verschillende situaties kunnen onderscheiden worden. Eerst en vooral: bij de aankoop van een stuk bouwgrond kan je nooit genieten van de 7% verkooprecht. Het tarief van 7% is enkel van toepassing op bestaande woningen. Onder woning moet men vanaf 1 juni 2018 het volgende verstaan: “het huis of het geheel of het gedeelte van een verdieping van een gebouw dat hetzij dadelijk, hetzij na normale herstellings- of onderhoudswerken hoofdzakelijk dient of zal dienen tot huisvesting van een gezin of één persoon, met in voorkomend geval de aanhorigheden die tegelijk met het huis, het geheel of het gedeelte van een verdieping worden verkregen”

Bovendien moet het gaan om een bestaande woning. Daarmee weten we ook meteen dat een woning op plan of in aanbouw niet kan genieten van de 7% verkooprecht. Als koper ben je in zo’n gevallen niet onderworpen aan het verkooprecht, maar wel aan de btw.

Nieuwbouwwoningen worden eveneens onderworpen aan 21% btw. Onder nieuwbouwwoningen verstaan we ‘nieuwe’ woningen. Een woning is nieuw wanneer zij uiterlijk op 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming of de eerste inbezitneming wordt geleverd. De grond dat je in bepaalde gevallen, samen met de nieuwbouwwoning aankoopt, zal ook niet genieten van de 7% verkooprecht.

Bron: Fednot

27 juni 2018

Met welke kosten moet je rekening houden? Wat is een gesplitste aankoop? Kan je notaris je ook helpen als je een woning in het buitenland koopt?

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 
 
Notarieel jurist of medewerker met ervaring 15 juli 2018

Voltijds

Functieomschrijving:

 • Zelfstandig beheer en opvolging van dossiers
 • Opstellen van akten in diverse domeinen
 • Aangiften van nalatenschap
 • Persoonlijk contact met cliënteel
 • Adviesverlening

Werkomgeving:

Landelijk kantoor

Wij vragen:

 • Flexibel en praktisch ingesteld
 • Tweetalig
 • Liefst voltijds
 • Kennis acta libra is een pluspunt

Wij bieden:

 • Voltijdse job
 • Onbepaalde duur
 • Afwisselend werk
 • Permanente opleiding

Interesse?

marianda.moyson@belnot.be

 

 Afdrukken
Medewerker courante akten 6 juli 2018

Voltijds

Functieomschrijving:

 • Opstellen van courante akten : verkoop, krediet, schenking ed.
 • Opstellen van aangiften van nalatenschap
 • Contact en afspraken met cliënten verzorgen

Werkomgeving:

Landelijk kantoor

Wij vragen:

 • Zelfstandig werken
 • Verantwoordelijkheidszin
 • Sociaal
 • Kennis acta libra is een pluspunt

Wij bieden:

 • Voltijds, deeltijds bespreekbaar
 • Mogelijkheid deelname bijkomende opleidingen

Interesse?

marianda.moyson@belnot.be

 Afdrukken
Notarieel jurist of medewerker met ervaring 19 juni 2018

Voltijds

Functieomschrijving:

 • Zelfstandig beheer en opvolging van dossiers
 • Opstellen van akten in diverse domeinen
 • Aangiften van nalatenschap
 • Persoonlijk contact met cliënteel
 • Adviesverlening

Werkomgeving:

Landelijk kantoor

Wij vragen:

 • Flexibel en praktisch ingesteld
 • Tweetalig
 • Liefst voltijds
 • Kennis Acta Libra is een pluspunt

Wij bieden:

 • Voltijdse job
 • Onbepaalde duur
 • Afwisselend werk
 • Permanente opleiding

Interesse?

marianda.moyson@belnot.be

 Afdrukken

Notarieel jurist of medewerker met ervaring

15 juli 2018

Voltijds

Functieomschrijving:

 • Zelfstandig beheer en opvolging van dossiers
 • Opstellen van akten in diverse domeinen
 • Aangiften van nalatenschap
 • Persoonlijk contact met cliënteel
 • Adviesverlening

Werkomgeving:

Landelijk kantoor

Wij vragen:

 • Flexibel en praktisch ingesteld
 • Tweetalig
 • Liefst voltijds
 • Kennis acta libra is een pluspunt

Wij bieden:

 • Voltijdse job
 • Onbepaalde duur
 • Afwisselend werk
 • Permanente opleiding

Interesse?

marianda.moyson@belnot.be

 

 Afdrukken

Medewerker courante akten

6 juli 2018

Voltijds

Functieomschrijving:

 • Opstellen van courante akten : verkoop, krediet, schenking ed.
 • Opstellen van aangiften van nalatenschap
 • Contact en afspraken met cliënten verzorgen

Werkomgeving:

Landelijk kantoor

Wij vragen:

 • Zelfstandig werken
 • Verantwoordelijkheidszin
 • Sociaal
 • Kennis acta libra is een pluspunt

Wij bieden:

 • Voltijds, deeltijds bespreekbaar
 • Mogelijkheid deelname bijkomende opleidingen

Interesse?

marianda.moyson@belnot.be

 Afdrukken

Notarieel jurist of medewerker met ervaring

19 juni 2018

Voltijds

Functieomschrijving:

 • Zelfstandig beheer en opvolging van dossiers
 • Opstellen van akten in diverse domeinen
 • Aangiften van nalatenschap
 • Persoonlijk contact met cliënteel
 • Adviesverlening

Werkomgeving:

Landelijk kantoor

Wij vragen:

 • Flexibel en praktisch ingesteld
 • Tweetalig
 • Liefst voltijds
 • Kennis Acta Libra is een pluspunt

Wij bieden:

 • Voltijdse job
 • Onbepaalde duur
 • Afwisselend werk
 • Permanente opleiding

Interesse?

marianda.moyson@belnot.be

 Afdrukken
 

Notaris Marianda Moyson

Acacialaan 37
1880 Kapelle-op-den-Bos
Tel. (015) 71.23.78
Fax. (015) 71.38.75

BV BVBA
BTW BE 0894367219
RPR Brussel
Verzekeringen van het Notariaat cvba